top of page

Bilimsel Program

19 OCAK 2024 - CUMA

14:00-14:15    AÇILIŞ

14:15-15:00    OTURUM 1 - Romatolojide Tedavi: Akılcı İlaç Oturumu

Oturum Başkanları: Veli Çobankara - Mehmet Şahin

Romatolojide IVIG kullanımı - Uğur Karasu

Gebelik ve Emzirme Döneminde Romatizmal İlaçlar - Murat Yiğit

İmmünoterapi Sırasında Gelişen Otoimmün Sorunlar - Firdevs Ulutaş

15:00-16:00    OTURUM 2 - Psöriatik Artrit

Oturum Başkanları: Gezmiş Kimyon - Timur Pırıldar

Psöriatik Artrit  Kliniği ve Komorbit Durumlar - Salih Pay

Psöriatik Artrit Tedavisi - Umut Kalyoncu

Psoriatik Artritte Kas-İskelet Sistemi Ultrasonunun Faydası (tırnak USG) – Bekleyen Sorunlar? - Dilek Solmaz

Psoriazis – Cilt Tutulumunun Tedavisi - Berna Şanlı

16:00-16:30    KAHVE ARASI

16:30-17:30    OTURUM 3 - Ağrılı Sendromlar 

Oturum Başkanları: Hakan Alkan - Taşkın Şentürk

Rezidüel Ağrı - İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Tedavi Seçme ve Değiştirmedeki Önemi - Veli Yazısız

Fibromiyalji Otoimmün Bir Hastalık mı? - Melike Ersoy

Romatolojide Sarkopeni - Serdar Kaymaz

20 OCAK 2024 - CUMARTESİ

08:45-09:30    OTURUM 4 - Romatoid Artrit Oturumu

Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan - Adem Küçük

Geç Başlangıçlı RA Tedavisi - Gökhan Sargın

RA Spa Teavisinde Biyolojiklerin Doz Azaltması Mümkün mü? - Atalay Doğru

Romatoid Artrit Tedavisinde Yeni Yolaklar – Yeni Tedavi Var mı? - Ahmet Gül

09:30-10:15    OTURUM 5 - Spondiloartropati

Oturum Başkanları: Fatoş Önen - Orhan Küçükşahin

SpA Tedavisinde Erken Tedavinin Rolü - Servet Akar

D2T axSpA : Dirençli veya Yanlış Teşhis? - Pamir Atagündüz

SpA Ekstra Artiküler Tutulum ve Tedavisi - İsmail Sarı

10:15-10:45   KAHVE ARASI

10:45-11:45   OTURUM 6 - SLE Oturumu

Oturum Başkanları: Sedat Kiraz - Ali Şahin

Preklinik Otoimmunite: SLE tahmin Edilip Önlenebilir mi? - Berkan Armağan

SLE'li Hastalarda Gebelik Komplikasyonlarının Tahmin Edilmesi ve Önlenmesi - Bahar Esen

SLE'de Hastalık Aktivitesini Ölçmek için Kullanılan Yöntemler ? - Mustafa Özmen

SLE- Steroidsiz Tedavi Mümkün mü? - Gonca Karabulut

11:45-13:00   YEMEK ARASI

13:00-14:30   OTURUM 7 - Zor Vakalar

Oturum Başkanları: Veli Çobankara - Figen Yargucu

Romatoid Artrit - Büşra Kuyumcu Demir

Sistemik Lupus Eritemtosuz - Utku Şentosun

Inflamatuar miyopatiler - Fatma Gülhatip

Behçet Hastalığı - Ayşe Nur Bayındır Akbaş

Ailevi Akdeniz Ateşi - Hasan Kocayan

Vaskülit -  Semiha Köroğlu

Sistemik Skleroz -  Özkan Urak

14:30-15:00   KAHVE ARASI

15:00-15:45   OTURUM 8 - Vaskülit Paneli

Oturum Başkanları: Murat Turgay - Timuçin Kaşifoğlu

Takayasu Arteriti / Dev hücreli arterit Farkları - Kenan Aksu

ANCA İlişkili Vaskülitte Klinik Remisyon Sağlandığında İdame Tedavisi Kesilebilir mi? - Ömer Karadağ

PMR / DHA Tanı ve Tedavi - Figen Tarhan

15:45-16:00    KAHVE ARASI

16:00-17:00   OTURUM 9 - Sistemik Skleroz

Oturum Başkanları: Süleyman Özbek - Şule Apraş Bilgen

Sistemik Skleroz Klinik Özellikleri - Murat Taşçı

Sistemik Skleroz’un Akciğer Tutulumunun Tedavisi Anti Fibrotikler Ne Zaman Verilmeli? - Merih Birlik

Raynaud Fenomeni ve Digital Nekroz Tedavisi - Süleyman Serdar Koca

PAH Tanı ve Tedavisi - Tolga Yalın Yaylalı

21 OCAK 2024 - PAZAR

08:45-9:45      OTURUM 10 - İnflamatuvar Miyopatiler

Oturum Başkanları: Umut Bakay - Tuğba İzci Duran

IIM‘nin Klinik Özellkleri - Soner Şenel

IIM’lerin Cilt Bulguları - Hülya Cenk

Miyozit spesifik antikorlar - Fahrettin Bıçakçı

İİM Tedavisi - Emine Duygu Ersözlü

09:45-10:00    KAHVE ARASI

10:00-10:45   OTURUM 11 - Çocukluk Çağı romatizmaları

Oturum Başkanları: Serkan Türkuçar - Balahan Bora

Juvenil İdiyopatik Artritler - Selçuk Yüksel

Sistemik İdiyopatik Artritler  - Erbil Ünsal

Otoinflamatuvar Hastalıklar - Özgür Kasapçopur

10:45-12:15  OTURUM 12 - SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları: Mehmet Soy - Songül Cildağ - Tufan Türk

10:45-11:50     OTURUM 12 - Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Mehmet Soy - Songül Çildağ - Tufan Türk
10:45-10:52 Atipik Lokalizasyonlarda Ülserler ve Atipik Döküntülerle Prezente Olan Poliarteritis Nodosa Olgusu- Emel Oğuz Kökoğlu
10:52-10:59 Dev Bir Hemanjiom Romatolojik Taklitçi Olabilir mi? -Melih Kızıltepe
10:59-11:09 Romatolojik Hastalık ve Kadına Yönelik Şiddet İlişkisi-Melike Ersoy
11:09-11:16 Anti-tnf İlişkili Otoimmun Hepatit Olgusu-Tuğba Kahraman Denizhan
11:16-11:26 Ocak 2013 - Aralık 2023 Tarihleri Arasında Pamukkale Üniversitesi Romatoloji Bilimdalında Yapılan Kas Biopsilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi-Ayşe Nur Bayındır Akbaş
11:26-11:36 Acil Servisten İstenen Romatoloji Konsültasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi-Erinç Gönenç
11:36-11:46 Sistemik Skleroz Hastalarında Serum Fgf-23 ve Klotho Düzeylerinin Karotis İntima Media Kalınlığı ile İlişkisi-Aslı Bozdemir

12:15-12:30  KAPANIŞ

bottom of page