top of page

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bellek 2024 Kongresi  bildiri gönderimi için son tarih 12 Ocak 2024 Cuma, saat 23:59’ dur. Bildirileri sadece bu linke tıklayarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetleri için uyulması gereken kurallar aşağıda özetlenmiştir.

  • Bildiri sunum tercihleri, sözel veya poster bildiri olarak belirtilmelidir.

  • Bildirilere özgün çalışmalar veya ilginç vaka sunumları dahil edilecektir

  • Bildiri özeti 400 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık, yazarların isimleri ve kurum bilgileri bu rakama dahil değildir.

  • Bildiriler; Özgün çalışmalar için giriş, materyal ve metod, sonuçlar, tartışma olmak üzere 4 bölüm; vaka sunumları için giriş, vaka sunumu ve tartışma olmak üzere 3 bölüm olarak düzenlenmelidir.

  • Bildiriler, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 1.5 satır aralığın şeklinde düzenlenmelidir

  • Standart kısaltmalar kullanılabilir, özel kısaltmalar yapılacaksa ilk kullanıldığı yerde parantez içerisinde tam açıklamasının yazılması gerekmektedir.

  • Bilim kurulunun değerlendirme sonuçları ve kabul edilen bildiriler, davet mektubu şeklinde 17 Ocak 2024'e kadar e-mail yolu ile bildirilecektir.

open-email_10732912.png
bottom of page